Vår anläggning i Sverige för blästring & rostskyddsmålning och lackering finns i Luleå

Vår moderna anläggning i Luleå omfattar blästerstationer och lackeringsstationer, som kan ta emot allt från små som stora, långa och tunga fordon.

Anläggningen har spåranslutning/ stickspår direkt från banvallen varför vi kan ta emot spårbundna fordon såsom lok och järnvägsvagnar

Tekniska data och information om anläggningen

Sliphall:
20 x 7,5 m

Tvätthall:
20 x 7,5 m

Sprutbox:
8 x 4 m

Lackhall:
28 x 7,5 m

Bläster & Lackhall:
30 x 7,5 m

Blästring, Plastreparationer & Lackering

Vi utför även blästring samt plastreparationer i samband med lackering av detaljer.

Blästring, Rostskyddsmålning Lackering av lok och järnvägsvagnar

Blue Flower

Blästring, Rostskyddsmålning och lackering av lastbilar, traktorer

och bussar

Blue Flower

Blästring, Rostskyddsmålning och lackering av veteranbilar

och båtar

Blue Flower

Blästring, Rostskyddsmålning och lackering av industrimaskiner

i egen lackeringsverkstad

Blue Flower